Array ( [40509] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [40509] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [671712] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698124] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698124] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698125] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698124] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698125] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698126] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698124] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698125] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698126] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698127] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698124] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698125] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698126] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698127] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698128] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698114] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698115] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698116] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698117] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698118] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698119] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698120] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698121] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698122] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698123] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698124] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698125] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698126] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698127] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698128] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1698129] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702960] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702960] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702962] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702960] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702962] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1703060] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702960] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702962] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1703060] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702963] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702960] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702962] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1703060] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702963] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702965] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702954] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702955] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702956] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702958] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702959] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702960] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702962] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1703060] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702963] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702965] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702966] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [1791333] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1791333] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1791332] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [68141] => Array ( [rating] => 23 ) ) Array ( [68141] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68250] => Array ( [rating] => 18 ) ) Array ( [68141] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68250] => Array ( [rating] => 18 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68193] => Array ( [rating] => 23 ) ) Array ( [68141] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68250] => Array ( [rating] => 18 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68193] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68181] => Array ( [rating] => 13 ) ) Array ( [68141] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68250] => Array ( [rating] => 18 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68193] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68181] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [69399] => Array ( [rating] => 12 ) ) Array ( [68141] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68250] => Array ( [rating] => 18 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68193] => Array ( [rating] => 23 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [68181] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [69399] => Array ( [rating] => 12 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70458] => Array ( [rating] => 12 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1709109] => Array ( [rating] => 8 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1709109] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702953] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1709109] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1701649] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1709109] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1701649] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1791332] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1698113] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1709109] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1702953] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1701649] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1791332] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1890554] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [40509] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [40510] => Array ( [rating] => 1 ) ) Стоимость еды очень низкая. Plenty

Болонья

Болонья

LAT
 • 44.49445N, 11.34600E
 • Столица региона
  Я здесь был
  Было: 146
  Хочу посетить

  120 материалов по 60 объектам,  649 фотографий

  помощь Подписаться на новые материалы этого направления
  Вики-код направления: помощь
  Топ авторов Болоньи помощь
  Все авторы направления
  магазины
  • GPS
  • Италия, Via Garibaldi 3, Bologna
  вики-код
  помощь
  Вики-код объекта:
  Советы и отзывы путешественников (1) помощь
  1
  Vazlav
  помощь
  в друзья
  в контакты
  С нами с 19 мар 2009

  Стоимость еды очень низкая

  Шоппинг → магазины
  26 октября 2010 года 34511
  4
  Посещение магазина "Plenty" позволяет убить сразу двух зайцев: купить продукты и при этом не опустошить кошелёк. Продуктов тут и правда много, причём мало того что они продаются по низким ценам — на ряд товаров объявлена дополнительная скидка, отчего литровую упаковку апельсинового сока можно приобрести за 0.55 евро, шоколадка стоит не больше евро, ненамного от этого ушли и цена на сыры-колбасы. В продаже есть также спиртные напитки самых разных сортов; цена, скажем, бутылки вина может быть и 3.50 евро, и 48.20 евро. Но в целом, повторю, стоимость еды в магазине очень низкая.
  • Что покупать:

   Продукты, напитки

  • Цены: низкие
  • Адрес:

   Via Garibaldi 3, Bologna

  • Дополнительная информация:

   Автобусы № 11, 20, 27, 28 до остановки "Rizzoli"

  вики-код
  помощь
  Вики-код:

  Дешёвый перелёт по направлению Болонья
  сообщить модератору
   Наверх