Array ( [16993] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [16993] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801741] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801741] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801742] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801741] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801742] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801737] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801741] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801742] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801737] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801693] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801741] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801742] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801737] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801693] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801800] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2801758] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801740] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801695] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801689] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801691] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801799] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801708] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801701] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801698] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801738] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801746] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801703] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801739] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801707] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801736] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801705] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801745] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801741] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801742] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801737] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801693] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801800] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801696] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724751] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724751] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724759] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724751] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724759] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724753] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724751] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724759] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724753] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724737] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724751] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724759] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724753] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724737] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724747] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2725073] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724758] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724741] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724743] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724761] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724750] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724760] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724725] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724728] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724738] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724748] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724742] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724754] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724755] => Array ( [rating] => 9 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724739] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724746] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724740] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724762] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724751] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724759] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724753] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724737] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724747] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724763] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [1902099] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1902126] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1902126] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1902127] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1902126] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1902127] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1902128] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [7512] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [7512] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [80839] => Array ( [rating] => 13 ) ) Array ( [7512] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [80839] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70553] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [7512] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [80839] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70553] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [79949] => Array ( [rating] => 18 ) ) Array ( [7512] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [80839] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70553] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [79949] => Array ( [rating] => 18 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70538] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [7512] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [80839] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70553] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [79949] => Array ( [rating] => 18 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70538] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70540] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801696] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801696] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1903704] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801696] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1903704] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801696] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1903704] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1902098] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [72361] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2801696] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1903704] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2724726] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1902098] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1902126] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [16993] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [16993] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [16992] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [16995] => Array ( [rating] => 2 ) ) На топчане, в старом городе. Lyabi Hauz

Бухара

Бухара

LAT
 • 39.77200N, 64.41868E
 • Столица региона
  Я здесь был
  Было: 98
  Хочу посетить

  54 материалa по 13 объектам,  973 фотографии

  помощь Подписаться на новые материалы этого направления
  Вики-код направления: помощь
  Топ авторов Бухары помощь
  Все авторы направления
  рестораны, фастфуд
  • GPS
  • Узбекистан, B.Nakshbandi Str., Bukhara
  • (99865) 224-50-70
  вики-код
  помощь
  Вики-код объекта:
  Советы и отзывы путешественников (1) помощь
  3
  Olegon
  помощь
  в друзья
  в контакты
  С нами с 17 авг 2009

  На топчане, в старом городе

  Где поесть → рестораны, фастфуд
  8 июля 2010 года 23773
  5
  На площади Ляби Хауз, в прохладе водоёма стоят столы и топчаны от ресторана, где можно вкусно поесть узбекские блюда, с видом на здания 16-17 веков Ансамбля Ляби Хауз и наблюдая за утками и гусями, плавающими в воде
  • Тип кухни:

   Узбекская

  • Рекомендую:

   Шурпа в горшочке, бухарский плов

  • Что понравилось:

   Красиво, куда ни посмотри

  • Цена на человека: € <10
  • Адрес:

   Ансамбль Ляби Хауз

  вики-код
  помощь
  Вики-код:

  Дешёвый перелёт по направлению Бухара
  сообщить модератору
   Наверх