Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1806285] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179637] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179637] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179637] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179630] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179637] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179630] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179640] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179637] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179630] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179640] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179641] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2179621] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179639] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179638] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179627] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179631] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179634] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179637] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179630] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179640] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179641] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179636] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828931] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828931] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828933] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828931] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828933] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828934] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828931] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828933] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828934] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828932] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828931] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828933] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828934] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828932] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828929] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828892] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828902] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828894] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828895] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828896] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828900] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828897] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828898] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828903] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828918] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828915] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828920] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828914] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828912] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828916] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828921] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828904] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828905] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828906] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828907] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828913] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828917] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828919] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828908] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828911] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828909] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828910] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828922] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828923] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828924] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828925] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828926] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828927] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828928] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828931] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828933] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828934] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828932] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828929] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828935] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [1834320] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [1834320] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834319] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [1834320] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834319] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834323] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [1834121] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1834121] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834123] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1834121] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834123] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834127] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [1834121] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834123] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834127] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834175] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [1834121] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834123] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834127] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834175] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834184] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [70584] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [70584] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [73110] => Array ( [rating] => 28 ) ) Array ( [70584] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [73110] => Array ( [rating] => 28 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70585] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [70584] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [73110] => Array ( [rating] => 28 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70585] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [81276] => Array ( [rating] => 11 ) ) Array ( [70584] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [73110] => Array ( [rating] => 28 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70585] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [81276] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [69886] => Array ( [rating] => 13 ) ) Array ( [70584] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [73110] => Array ( [rating] => 28 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [70585] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [81276] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [69886] => Array ( [rating] => 13 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [69882] => Array ( [rating] => 20 ) ) Array ( [1902253] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [1902253] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [1902253] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1907206] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1902253] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1907206] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828891] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [1902253] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1907206] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834312] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1902253] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2179629] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1907206] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2828891] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834312] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1834121] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [69552] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [12364] => Array ( [rating] => 1 ) ) Гранд Отель Фазано. Гранд Отель Фазано / Grand Hotel Fasano, цены, онлайн-бронирование

Гардоне-Ривьера

Гардоне-Ривьера

LAT
 • 45.62160N, 10.56164E
 • Я здесь был
  Было: 1
  Хочу посетить

  4 материалa по 3 объектам,  0 фотографий

  помощь Подписаться на новые материалы этого направления
  Вики-код направления: помощь
  Топ авторов Гардоне-Ривьеры помощь
  Все авторы направления
  отели
  • GPS
  • Италия, Corso Zanardelli, 190, Gardene Riviera
  • +39 0365 290220
  • www.ghf.it
  Фотографии
  Карта
  12 фото
  dots
  вики-код
  помощь
  Вики-код объекта:
  Советы и отзывы путешественников (1) помощь
  tol2013
  помощь
  в друзья
  в контакты
  С нами с 22 янв 2013

  Гранд Отель Фазано

  Где жить → отели
  25 января 2013 года
  GPS
  1301

  5

  Дата посещения: 2009-01-01

  Прекрасный колоритный отель. Часть отеля — здание 19-го века. И, соответственно, все в этом стиле сделано. Хорошие номера, на пляже удобные шезлонги с толстенными парчовыми матрасами, пальмы, зонтики. Очень комфортно. А главное — сумашедше красиво. Как в голливудских фильмах, где показывают итальянские виллы на озерах.
  Хороший ресторан. Можно в городок пройтись, там есть рыбные ресторанчики.
  В отеле есть открытый бассейн, а также в здании комплекс с бассейном, банями и прчим...
  Мы в озере не купались, вода около 20 градусов была, но это не испортило настроения — бассейны вполне пристойны.
  Несколько км к югу вдоль озера — какой-то центальный пляж, аквапарк.
  На другой стороне дороги ряд старых вилл с парками, красиво, вечером пройтись приятно.
  Остались очень довольны (жили там 5 дней, потом к морю двинулись).
  • Расположение5
  • Номер5
  • Чистота5
  • Сервис5
  • Питание5
  • Цена/качество5
  • Что понравилось:

   Все понравилось!

  • Адрес:

   Corso Giuseppe Via Zanardelli, 190, 25083, Gardene Riviera, Italy

  вики-код
  помощь
  Вики-код:
  Выбор фотографии
  Все фотографии одной лентой
  12 фото
  dots

  Дешёвый перелёт по направлению Гардоне-Ривьера
  сообщить модератору
   Наверх