Array ( [8852] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [8852] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [1702189] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2357850] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2357850] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2357849] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2359062] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2359062] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2359063] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603348] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603348] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603350] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603348] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603350] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603349] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603348] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603350] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603349] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603373] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603348] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603350] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603349] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603373] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603357] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2603382] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603347] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603346] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603348] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603350] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603349] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603373] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603357] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603172] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605683] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605683] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605698] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605683] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605698] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605659] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605683] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605698] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605659] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605633] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605683] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605698] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605659] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605633] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605660] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2605712] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605684] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605656] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605711] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605657] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605655] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605641] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605652] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605669] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605683] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605698] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605659] => Array ( [rating] => 3 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605633] => Array ( [rating] => 5 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605660] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605713] => Array ( [rating] => 5 ) ) Array ( [75297] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [75297] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [71516] => Array ( [rating] => 7 ) ) Array ( [75297] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [71516] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [75315] => Array ( [rating] => 6 ) ) Array ( [75297] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [71516] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [75315] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [51859] => Array ( [rating] => 11 ) ) Array ( [75297] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [71516] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [75315] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [51859] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [78357] => Array ( [rating] => 8 ) ) Array ( [75297] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [71516] => Array ( [rating] => 7 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [75315] => Array ( [rating] => 6 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [51859] => Array ( [rating] => 11 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [78357] => Array ( [rating] => 8 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [78376] => Array ( [rating] => 12 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1995765] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1995765] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2359062] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1995765] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2359062] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [811641] => Array ( [rating] => 4 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1995765] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2359062] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [811641] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603172] => Array ( [rating] => 1 ) ) Array ( [2357846] => Array ( [rating] => 2 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [1995765] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2359062] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [811641] => Array ( [rating] => 4 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2603172] => Array ( [rating] => 1 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2605589] => Array ( [rating] => 3 ) ) Array ( [8852] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [8852] => Array ( [rating] => 0 [voted] => [alrady_thanks] => [told] => [tell_availabe] => ) [2225] => Array ( [rating] => 0 ) ) Array ( [2225] => Array ( [rating] => 0 ) ) Будущее музея оружия. Музей оружия

Тула

Тула

LAT
 • 54.19668N, 37.61783E
 • Столица региона
  Я здесь был
  Было: 314
  Хочу посетить

  94 материалa по 32 объектам,  1 525 фотографий

  помощь Подписаться на новые материалы этого направления
  Вики-код направления: помощь
  Топ авторов Тулы помощь
  Все авторы направления
  музеи, выставки
  1 фото
  dots
  вики-код
  помощь
  Вики-код объекта:
  Советы и отзывы путешественников (2) помощь
  Florence
  помощь
  в друзья
  в контакты
  С нами с 23 апр 2009

  Будущее музея оружия

  Что делать → музеи, выставки
  23 октября 2009 года 782
  5
  Новое здание музея строится долго и упорно — еще с прошлого века. Сейчас с виду оно уже практически закончено — и стоит того, чтобы на него глянуть: здание очень нетривиально по архитектуре, по форме оно напоминает блестящий шлем древнерусского воина, вросший в землю. Этот "шлем" — пятиэтажный; внутри него расположится 10 тысяч экспонатов. Новое здание расположено в Заречье, напротив здания Тульского Оружейного завода, на углу Октябрьской улицы и Оружейного переулка, рядом с мостом через реку Упу. Его проезжают те, кто въезжает в город на автотранспорте, а чтобы дойти до него из Кремля, нужно дойти до Советской улицы и перейти сначала Оружейный, а потом Зареченский мост.
  Новоселье музея намечено на 2011 год.
  • Адрес:

   г. Тула, Кремль

  • Телефон:

   (4872) 31-24-06

  • Web-адрес:

   arms-museum.tula.ru

  вики-код
  помощь
  Вики-код:

  Дешёвый перелёт по направлению Тула
  сообщить модератору
   Наверх